misqal

misqal
ə. 4,65 qram ağırlıq ölçüsü

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • misqal-tərəzi — is. <ər. misqal və fars. tərazu> Qızıl, qaş daş və başqa qiymətli şeyləri çəkmək üçün kiçik dəqiq tərəzi. <Dərviş:> Bu var ki, əfəndim, Bakıda olan cəmi zərgərlər misqal tərəzini düzəldib noxud əhvalatına. N. V.. Misqal tərəzi ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • misqal — is. <ər.> Təxminən 4,26 qrama bərabər köhnə çəki vahidi. <Hacı Kərim:> Bir misqal ondan bir batman misə vurub xalis gümüş olur. M. F. A.. Onlar kağız arasındakı beş altı misqal barıtı çuxura tökdülər. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Obsolete Tatar units of measurement — A native system of weights and measures was used by Tatars until 1924, but became obsolete when the Soviet Union adopted the metric system. The Tatar system shares many units with the Russian system (e.g. sajın and disätinä), which is close to… …   Wikipedia

  • batman — is. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müxtəlif ağırlıqda (əsasən 20 girvənkə ağırlığında) olan köhnə çəki ölçüsü. <Hacı Kərim:> Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xalis gümüş olur. M. F. A.. Əhli xibrə qoydular qan tarə şahi çəkdilər;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkmək — f. 1. Bir şeyi tutub özünə və ya başqa bir tərəfə dartmaq. İpi çəkmək. 2. Özünə tərəf çəkərək açmaq. Yazı stolunun yeşiyini çəkmək. Kamodun gözünü çəkmək. – Sədr stolun siyirməsini çəkib, böyük bir yazılı vərəq çıxartdı. M. İ.. 3. Bir şeyi başqa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iksir — is. <ər. əsli yun.> Vaxtilə yalançı kimyagərlərin xariqüladə bir qüvvə və təsirə malik olduğunu zənn etdikləri mövhum bir maddə. <Hacı Kərim:> <Molla İbrahimxəlil kimyagər> məsələn, bir zad dürüst edibdir ki, adına iksir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • misqallıq — sif. Saylarla işlənərək, bir şeyin neçə misqal ağırlıqda olduğunu göstərir. 4 misqallıq üzük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaqut — is. <ər.> 1. Qırmızı rəngdə olan qiymətli daş. Yaqut üzük (qaşı yaqutdan olan üzük). – Qaş daşı əlli, vəzni yüz misqal; Qırx daşı ləldir, onu yaqut. S. Ə. Ş.. <Hacı Murad:> . . Bu rəngdə yaqut heç Xəta padşahının xəzinəsində də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”